Дезинфекциращ сапун "Ерлан"

pr7.jpg (10257 bytes)

Сапунът представлява бистра, розова, вискозна течност с дискретен цитрусов аромат. Като активна действаща съставка се използва кватернерна амониева сол, която представлява катийонно биоцидно повърхностно активно вещество и неутрални пенители с меко действие, което запазва кожата дори при многократно използване.

Предназначен е за обща хигиена в болнични и здравни заведения, в предприятия от хранително вкусовата промишленост, заведения за обществено хранене, бита.

Този сапун е узаконен за дезинфекция от МЗ (Разрешение № 0632-1/16.04.2008 г.) и е включен в справочника на разрешените за дезинфекция средства.

Предлага се в две опаковки: с дозатор и без дозатор - като пълнител на първия. Опаковката с дозатора може да се зарежда многократно. Пълнителят може да се използва за зареждане на стационарните дозатори в лекарски кабинети и предприятия от хранително вкусовата промишленост.

Сапунът се нанася директно, обтриват се ръцете, след което се изплаква обилно с вода.

Опаковка: флакони от 500 мл. - 12 и 20 броя в кашон, туби от 5кг - 2 броя в кашон .

Разрешение за пускане на пазара

Информационнен лист за безопастност

Листовка за употреба

Препарат за миене и дезинфекция
Повече информация
Дезинфекциращ сапун
Повече информация
Препарат за миене на съдове
Повече информация
Препарат за стъклени повърхности
Повече информация
Универсален почистващ препарат
Повече информация
Препарат за мрамор и теракот
Повече информация
Сандрин