Течен дезинфекционен препарат “Ерлан”

Течен дезинфекционен
          препарат “Ерлан”

Tечният дезинфекционен препарат “Ерлан” е предназначен за обща хигиена, за едновременно измиване и дезинфекция на всякакъв вид повърхности, подлежащи на миене с вода, включително подове, мебели, инвентар, санитария; в болници, обществени заведения, транспортни средства, промишленост.

Препаратът е изграден на база активно вещество кватернерна амониева сол, която представлява катийонно биоцидно повърхностно активно вещество; нейоногенно повърхностно активно вещество и неорганична добавка за подсилване на миещия ефект.

Активната субстанция е ясно изразен биоцид, което означава, че покрай нейното бактерицидно и фунгицидно действие има и алгицидно действие.

В препоръчаната концентрация, тя унищожава тестваните щамове за време под 10 минути, дори при наличие на хранителна среда или слуз.

Активната субстанция предизвиква задържането на растежа (бактериостатичен, фунгистатичен и алгистатичен ефект) в много ниски концентрации - няколко десетки ррм, поради тази причина е подходяща и за дезинфекционно въздействие и като алгицид за плувни басейни.

Препаратът не е токсичен.

При разреждане 1:100 се постига концентрация на активната субстанция от 700 ррм.

Препаратът е разрешен за използване за дезинфекция с писмо на МЗ 0631-1/16.04.2008г. и е включен в разпространяваните от министерството справочници.

Опаковка: флакони от 700 мл. - 12 броя в кашон, туби от 5кг - 3 броя в кашон, туби от 20 кг, бидони от 40 кг.

Още информация за препарата

Разрешение за пускане на пазара

Информационнен лист за безопастност

Листовка за употреба

Препарат за миене и дезинфекция
Повече информация
Дезинфекциращ сапун
Повече информация
Препарат за миене на съдове
Повече информация
Препарат за стъклени повърхности
Повече информация
Универсален почистващ препарат
Повече информация
Препарат за мрамор и теракот
Повече информация
Сандрин